Bouw & Renovatie Vakdagen geannuleerd

In 2018 lieten wij door een extern bureau onderzoeken of ons idee om een Bouw & Renovatie Vakbeurs in Groningen op te zetten op voldoende draagvlak kon rekenen. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was een telefonische enquête onder zo’n 200 potentiele deelnemers. De uitkomst was zeer positief en in 2019 zijn wij dan ook gestart met de voorbereiding van de Bouw & Renovatie Vakdagen 2020 in de Martinihal te Groningen.

Vanwege de onrust in de bouwwereld inzake de stikstof- en PFAS crisis hebben diverse belangrijke potentiele deelnemers ons laten weten in 2020 niet te willen deelnemen aan de vakbeurs. Maar zodra er een definitieve oplossing voor deze crisis is gevonden en dus duidelijkheid en vertrouwen in de bouwbranche terugkeert zijn ze zeker van plan aan een dergelijke vakbeurs deel te nemen.

Als organisatiebureau, met ruim 40 jaar ervaring, lijkt het ons het beste om de Bouw & Renovatie Vakdagen te verschuiven naar 2021. We mogen toch vertrouwen dat dan de nu heersende crisis is overwonnen.

Wij danken u voor het vertrouwen in ons en houden u natuurlijk op de hoogte inzake de Bouw & Renovatie Vakdagen Groningen.

Logo Concept SMALLZL – Bouw & Renovatiebeurs22WIT